Plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 r.

Styczeń/ luty:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja na temat sytuacji opieki zdrowotnej w okresie pandemii na terenie gminy Grodków.

7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 r. - Komisariat Policji w Grodkowie, Straż Miejska, Powiatowa Straż Pożarna, Gminne Ochotnicze Straże Pożarne.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Wolne wnioski.

Kwiecień:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja na temat funkcjonowania świetlic i boisk wiejskich.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8. Wolne wnioski.

Czerwiec:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Raport o stanie gminy.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. - absolutorium.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Wolne wnioski.

Wrzesień:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2020/2021.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Wolne wnioski.

Listopad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie gminy Grodków.

7. Informacja na temat stanu i struktury bezrobocia na terenie miasta i gminy Grodków.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał.

9. Wolne wnioski.

Grudzień:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych.

4. Zapytania i wnioski sołtysów.

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku Województwa.

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 r.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał.

8. Wolne wnioski.

 do góry