Od dnia 11 maja 2020 r. udostępniony zostaje kompleks boisk „ORLIK” w Grodkowie, w godz. od 16.00 do 19.00, na którym będą obwiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

  1. na każdym boisku sportowym możliwe jest uczestnictwo grupy składającej się z 6 osób jednocześnie, z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie oraz osoba prowadząca zajęcia,
  2. osoba prowadząca zajęcia jest uprawniona do weryfikacji liczby osób korzystających z boiska,
  3. osoba prowadząca zajęcia jest uprawniona do weryfikacji czasu przebywania na boisku,
  4. osoby korzystające z boisk są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i wychodząc z boiska,
  5. wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, za wyjątkiem toalety,
  6. każda osoba korzystająca z boiska jest obowiązana do dysponowania osobistym sprzętem sportowym,
  7. osoba prowadząca zajęcia zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających,
  8. przebywając na boisku sportowym nie ma obowiązku zasłaniani twarzy,
  9. obowiązek zasłaniania twarzy istnieje w momencie dotarcia na boisko i w drodze powrotnej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792)

 do góry