Ogłoszenie o I przetargu na zbycie nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 59/2 o pow. 0,1434 ha w miejscowości Kobiela

Załączniki:
 do góry