Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmujący część działki Nr 388/1 w Grodkowie

Załączniki:
 do góry