Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy obejmujący działkę Nr 2/6 położoną w Gałązczycach

Załączniki:
 do góry