Aktualności

Powstanie świetlica wiejska w Wierzbniku

Gmina Grodków informuje, iż 10 października 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na operację pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik” typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Celem operacji jest ochrona zabytkowego obiektu dawnej szkoły i przeznaczenie go na kulturalne potrzeby społeczności lokalnej.

W wyniku realizacji operacji odnowie i poprawie stanu poddany zostanie zabytkowy obiekt budowlany służący zachowaniu dziedzictwa kulturalnego.

Planowany koszt całkowity operacji – 977.324,74 zł, z tego dofinansowanie z EFROW – 499.982,00 zł.

Zdjęcie Zródło: http://www.opolskie.pl/2018/10/dzieki-prow-zmieniaja-sie-opolskie-wsie/

  • Data aktualizacji: 2019-06-18 10:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 657 551