Aktualności

Informacja o szkoleniach

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS  pn.”Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” nr. RPOP.07.02.00-16-0021/16, przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Projekt jest skierowany do  osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego, z powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub  namysłowskiego, powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne/poszukujące pracy/bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni, osoby w wieku powyżej 50 roku życia czy osoby z niskimi kwalifikacjami (do ISED 3).

W ramach projektu oferujemy szkolenia zawodowe dostosowane do Uczestników, doradztwo/ poradnictwo zawodowe, certyfikat potwierdzający uzyskane  kwalifikacje zawodowe, pośrednictwo pracy oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, catering, zwrot kosztów dojazdu , pomoce i materiały szkoleniowe.

 

Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu. Szkolenia zorganizowane będą w miejscu zebrania się grupy średnio 12 osobowej, na terenie woj. opolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – udział w projekcie jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt: Tel.: 699 670 225 e-mail: praca.sukces@okcjo.com.pl

strona www: http://projektyokcjo.pl/do-pracy-wskocz-sukcesow-poczuj-moc

Z poważaniem,
Marta Rybak
Zespół projektu
tel. 699 670 225
praca.sukces@okcjo.com.pl

  • Data aktualizacji: 2018-04-25 14:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 619 443