Pozostałe dokumenty

Rada Seniorów

1. BĄK Józefa

2. BŁASZCZYK Władysława

3. BOCHYŃSKA Józefa

4. CHMIELECKI Jan

5. CZAKON Bernadetta

6. ELIASZ Ludwika - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Gminy Grodków

7. LULEWICZ Halina

8. MAKAR Stanisława

9. MAKARUCHA Krystyna

10. MUSIAŁ Maria

11. PODGÓRNA Janina - Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Grodków

12. POPOWICZ Krystyna

13. SOBSTYL Władysława

14. STOKŁOSA Bożena

15. ZYCH Stanisława

16. ŻUCHELKOWSKA Wanda - Sekretarz Rady Seniorów Gminy Grodków

Dnia  20 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Grodków. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy radni oraz Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, Skarbnik Gminy Filomena Zeman, Sekretarz Gminy Andrzej Romian, Kierownik Wydziału Organizacyjnego Agata Wagner, Inspektor ds. promocji Dorota Zawadzka oraz Jolanta Szuchta- radna Rady Miejskiej w Grodkowie.

Podczas I posiedzenia Burmistrz Grodkowa pogratulował wszystkim radnym oraz wręczył zaświadczenia o powołaniu. Przekazał także radnym informacje o planowanych działaniach na rzecz seniorów oraz podkreślił istotną rolę seniorów w gminie Grodków. Zapewnił, że radni seniorzy otrzymają wsparcie i pomoc Burmistrza oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Radni złożyli także ślubowanie o treści: „wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rady Seniorów gminy Grodków sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Rada Seniorów Gminy Grodków składa się z 16 radnych wybranych na 2-letnią kadencję.        

Podczas posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Grodków, którym została Pani Janina Podgórna zdobywają poparcie wszystkich radnych.

Wiceprzewodniczącym Rady Seniorów Gminy Grodków została Pani Ludwika Eliasz otrzymując 12 głosów.

Sekretarzem Rady Seniorów Gminy Grodków została Pani Wanda Żuchelkowska otrzymując 10 głosów.

  • Data aktualizacji: 2019-01-16 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 884 196